Jo Claessen (Lijsttrekker)

Ik ben geboren in Tegelen en vanaf 1978 woonachtig in de gemeente Waalre. Gehuwd en trotse opa van Beau en Lenn. Voor mijn pensionering ben ik de laatste tien jaren als raadsgriffier zeer nauw bij de plaatselijke politiek betrokken geweest. Ik sta voor een gemeente waar het met behoud van de voorzieningen goed wonen, werken en recreëren is. Als raadslid kan ik voor de belangen van de inwoners opkomen en over de toekomst van onze mooie gemeente meebeslissen.

Ik ben secretaris van de stichting herdenking Brabants Gesneuvelden, lid van de Waalrese volleybalclub W-H, van de kookclub Les Chevaliers de la Cuisine en als zodanig sociaal, cultureel en maatschappelijk actief in onze gemeente.

Telefoon: 06 51103544

jclaessen[@]aalstwaalrebelang.nl

Pieter Donders (Raadslid)

Als we alles aan de “markt” overlaten houden we geen samenleving meer over.

Een echt eerlijke vrije markt vraagt om een stevige overheid, die namens alle burgers de regels controleert. Inwoners van Waalre zijn geen klanten van de overheid maar burgers waarvoor de overheid een zorgplicht heeft. De overheid is van en voor de burgers.

Ik woon sinds 2006 met echtgenote en twee kinderen met veel plezier in het Dorp Gemeente Waalre.

pdonders[@]aalstwaalrebelang.nl

Ratten in Waalre

Het is al jaren een structureel probleem de zwarte rat in Zuid-Nederland. De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer. Tevens leeft de zwarte rat graag hoog en droog zoals onder het dakbeschot of in isolatieplaten. Maar ook in muren en kruipruimtes. Ook is de zwarte rat zeer intelligent en argwanend en is hij vooral ’s-nachts actief. Dit maakt het bestrijden van de zwarte rat erg moeilijk en het risico groot.

Meer lezen

Duurzaam door Waalre

Op 11 april ll. zijn in het kader van het project “Duurzaam door Waalre” aan de raad de plannen voor de herinrichting van Den Hof, van de Eindhovenseweg (N69) en van de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk) gepresenteerd. In de huidige situatie bedragen de verkeersintensiteiten op de Eindhovenseweg ten zuiden van de Lissevenlaan 21.000 motorvoertuigen per etmaal en op de Heikantstraat ten zuiden van de Burgemeester Uijenstraat 12.100 motorvoertuigen per etmaal.

Meer lezen

Herindeling ?

De Burgemeester van Eindhoven, de heer J. Jorritsma heeft tijdens zijn nieuwjaarstoespraak heel wat stof doen opwaaien door opnieuw aan te sturen op een forse regionale herindelingwaarbij Waalre bij Eindhoven zou gaan behoren. Zoals gewoonlijk zijn er voors en tegens. Is het AWB voor of tegen die voorgestelde mogelijke herindeling?

Meer lezen

Gebiedsvisie “T Hazzo”

Op 4 april ll. is in de gemeenteraad oordeelvormend gesproken over het voorstel van het college tot het vaststellen van de Gebiedsvisie ’t Hazzo. Bij de bespreking van het voorstel waren o.a. omwonenden en leden van de KBO in grote getale aanwezig. De gebiedsvisie beperkt zich niet alleen tot ’t Hazzo maar heeft betrekking op een groter gebied, dat wordt begrensd door de Akkerstraat, Gestelsestraat, Prunellalaan en Primulalaan.

Meer lezen

Één grote regiogemeente

In het ED van maandag 5 december kregen we het zoveelste plan voorgeschoteld om een vorm van fusie na te streven in zuid oost Brabant waarbij de gemeenten tezamen een soort regiogemeente zouden moeten vormen. De reden: “De huidige samenwerking tussen de 21 gemeenten helpt de regio niet verder”.

Meer lezen

Onze mening over het nieuwe gemeentehuis

Bij de behandeling van de aanvraag voor en budget voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis hieronder de eerste termijn. Voorzitter; Voor ons ligt het voorstel om de locatie voor de bouw van een gemeentehuis met MFC op de plek van het oude gemeentehuis vast te stellen. Een voorstel dat vanuit ons gezichtspunt niet rijp is voor besluitvorming. Vragen van onze partij zijn ondanks in het presidium gedane beloften geen van allen beantwoord. Dit maakt een goed onderbouwd voorstel van onze kant onmogelijk.

Meer lezen