Ratten in Waalre

Het is al jaren een structureel probleem de zwarte rat in Zuid-Nederland. De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer. Tevens leeft de zwarte rat graag hoog en droog zoals onder het dakbeschot of in isolatieplaten. Maar ook in muren en kruipruimtes. Ook is de zwarte rat zeer intelligent en argwanend en is hij vooral ’s-nachts actief. Dit maakt het bestrijden van de zwarte rat erg moeilijk en het risico groot.

Evenals de bruine rat kan de zwarte rat ziektes, waaronder de ziekte van Weil, ook wel de rattenziekte genoemd, veroorzaken en verspreiden bij mensen en dieren. Het is daarom belangrijk om direct actie te ondernemen als er signalen zijn van zwarte ratten in tuinen, erven of woningen. Ook in Waalre wordt de zwarte rat in de gehele gemeente en in toenemende mate waargenomen. Daar waar één rat wordt gezien zitten er veel meer. Inwoners die de aanwezigheid van ratten bij de gemeente melden krijgen als antwoord dat de gemeente Waalre niet verantwoordelijk is voor het bestrijden van ongedierte op particulier terrein. De Gemeente Waalre bestrijdt ongedierte alleen maar in de openbare ruimte.

Fractiegenoot Tiny van Tongeren heeft via de media de inwoners opgeroepen te melden waar ratten worden aangetroffen. Het aantal meldingen en de reacties op facebook is zo groot dat moet worden geconstateerd dat ook in Waalre sprake is van een rattenplaag en derhalve de volksgezondheid en de leefbaarheid in het gedrang zijn. Indien vaststaat dat er een algemeen gezondheids- en/of leefbaarheidsbelang aan de orde is, en dit is altijd aan de orde als het gaat over ratten, dient de gemeente zelf pro actief op te treden en niet te wachten tot een burger meldt. Pro actief optreden betekent zelf optreden op eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten. De bestrijding van de (zwarte) rat kan wat AWB betreft niet aan de inwoners alleen worden overgelaten en kan door de gemeente niet worden beperkt tot in de openbare ruimte. Ratten kennen geen onderscheid tussen particulier en openbaar gebied en lopen op en neer tussen particulier en openbaar gebied op zoek naar voedsel en nestgelegenheid. De fractie heeft dan ook een initiatiefvoorstel ingediend, waarbij de raad wordt voorgesteld het college op te dragen om de rat in de gehele gemeente en derhalve desgevraagd ook bij de inwoners op eigen terrein in het belang van de volksgezondheid en de leefbaarheid (pro) actief te bestrijden. Dit voorstel wordt door de gemeenteraad op 5 september besproken.
Jo Claessen, raadslid

Het initiatiefvoorstel luidt als volgt:

1. Het college op te dragen om de rat in de gehele gemeente in het belang van de volksgezondheid en de leefbaarheid (pro)actief te bestrijden en derhalve desgevraagd ook bij de inwoners op eigen terrein de rat op te sporen en te bestrijden.
2. De hieraan verbonden kosten voor 2017 ten laste te brengen van de reserve vrij besteedbaar en met ingang van 2018 de kosten structureel ten laste van de programmabegroting te brengen.


Initiatiefvoorstel tot het (pro)actief bestrijden van ratten in de gemeente.

Inleiding

Het is al jaren een structureel probleem de zwarte rat in Zuid-Nederland. De zwarte rat staat vooral bekend om het verspreiden van de pest. De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer. Tevens leeft de zwarte rat graag hoog en droog zoals onder het dakbeschot of in isolatieplaten. Maar ook in muren en kruipruimtes. Ook is de zwarte rat zeer intelligent en argwanend en is hij vooral ’s-nachts actief. Dit maakt het bestrijden van de zwarte rat erg moeilijk en het risico groot.

Evenals de bruine rat kan de zwarte rat ziektes, waaronder de ziekte van Weil, ook wel de rattenziekte genoemd, veroorzaken en verspreiden bij mensen en dieren. Daarnaast bevuilen zwarte ratten de voedselvoorraden met hun uitwerpselen en urine. Maar ook de gevolgen van knaagschade zijn slechts een aantal van de vele risico’s die zwarte ratten met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk om direct actie te ondernemen als er signalen zijn van zwarte ratten in tuinen, erven of woningen. In een geschikte leefomgeving kan de zwarte rat zich het hele jaar voortplanten.

Ook in Waalre wordt de zwarte rat in de gehele gemeente en in toenemende mate waargenomen. Daar waar één rat wordt gezien zitten er veel meer. Inwoners die de aanwezigheid van ratten bij de gemeente melden k rijgen als antwoord dat de gemeente Waalre niet verantwoordelijk is voor het bestrijden van ongedierte op particulier terrein. De Gemeente Waalre bestrijdt ongedierte alleen maar in de openbare ruimte.

Aalst Waalre Belang heeft via de media de inwoners opgeroepen te melden waar ratten worden aangetroffen. Het aantal meldingen en de reacties op facebook zijn zo groot dat moet worden geconstateerd dat ook in Waalre sprake is van een rattenplaag en derhalve de volksgezondheid en de leefbaarheid in het gedrang zijn. In de bijlage een overzicht
van het aantal meldingen en de locaties, die via de mail zijn binnengekomen, waar ratten en met name zwarte ratten zijn aangetroffen.

Indien vaststaat dat er een algemeen gezondheids- en/of leefbaarheidsbelang aan de orde is, en dit is altijd aan de orde als het gaat over ratten, dient de gemeente zelf pro actief op te treden en niet te wachten tot een burger meldt.

Pro actief optreden betekent zelf optreden op eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten. De bestrijding van de (zwarte) rat kan niet aan de inwoners alleen worden overgelaten en kan door de gemeente niet worden beperkt tot in de openbare ruimte. Ratten kennen geen onderscheid tussen particulier en openbaar gebied en lopen op en neer tussen particulier en openbaar gebied op zoek naar voedsel en nestgelegenheid.

Voorstel c.q. Bestuursopdracht

De raad draagt het college dan ook op om de rat in de gehele gemeente in het belang van de volksgezondheid en de leefbaarheid (pro) actief te bestrijden en derhalve desgevraagd ook bij de inwoners op eigen terrein de rat op te sporen en te bestrijden.

Beoogd resultaat

De van de rat uitgaande bedreiging voor de volksgezondheid en de leefbaarheid van de inwoners weg te nemen.

Kosten en dekking

De hieraan verbonden kosten voor 2017 ten laste te brengen van de reserve vrij besteedbaar en met ingang van 2018 de kosten structureel ten laste van de programmabegroting te brengen.

DE FRACTIE AALST WAALRE BELANG. Tiny van Tongeren
Voorstelnr. 2017-52 pag. 3 Datum vergadering: 19 september 2017