AWB Thema’s

1. Betrokken burgers bij lokaal bestuur
2. Energie- en warmtetransitie
3. Woningbouw en ruimtelijke ordening
4 Ontmoeten en verenigen
5. Gezondheid en sport
6. Vestigingsklimaat en werkgelegenheid
7. Ouderen en senioren
8. Jeugd en jongeren
9. Financiën
10. Verkeer en openbaar vervoer