10. Verkeer en openbaar vervoer

Sluipverkeer, tweede verbinding en mobiliteit

AWB:
  1. gaat voor een tweede verkeersverbinging tussen de kerkdorpen, mede i.v.m. calamiteiten.
  2. wil het sluipverkeer in woonstraten, als gevolg van verkeersmaatregelen op doorgaande wegen, weren.
  3. wil de mobiliteit voor alle inwoners verhogen door het aanbieden van laagdrempelig, betaalbaar en goed bereikbaar openbaar vervoer

Voor de verdieping in dit onderwerp: zie ons verkiezingsprogramma.

Traverse-zuid

In aansluiting op de beantwoording van eerder gestelde...

Duurzaam door Waalre

Op 11 april ll. zijn in het kader...

Alternatief vervoer “De Voldijn”

Door het vervallen van buslijn 17 in de...