02. Energie- en warmtetransitie

Voor je het weet is het 2050

AWB:
  1. wil geen windmolens en geen grote zonneweides.
  2. gaat voor het kleinschalig opwekken en besparen van energie.
  3. wil niet dat alleen de inwoners opdraaien voor de kosten van isolatie van bestaande woningen.

Voor de verdieping in dit onderwerp: zie ons verkiezingsprogramma.

De gemeentewerf als milieustraat?

Heeft u wel eens (groot) afval willen verwijderen...