De gemeentewerf als milieustraat?

Heeft u wel eens (groot) afval willen verwijderen en heeft u zich toen ook geërgerd aan het feit dat u helemaal naar de andere kant van Veldhoven moest om daar op het terrein van milieustraat Houbraken uw afval te kunnen storten?

In 2015 heeft de gemeenteraad de burgemeester en wethouders gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken een milieustraat te openen op het terrein van de gemeentewerf (op het industrieterrein bij het gat van Waalre). Het college heeft een voorstel gedaan. De gemeenteraad heeft dit voorstel bekeken. AWB heeft nog een paar vragen aan u.

Op 29 november jl. heeft de raad het voorstel van het college bekeken.

Voorgesteld is om alleen de afvalstromen “puin en tuin” (grof afval dat vrijkomt bij sloopwerkzaamheden en bij werkzaamheden in de tuin) op zaterdagen als proef op de gemeentewerf in te nemen. Dan blijven de inwoners van Waalre echter voor een deel van hun afval aangewezen op de milieustraat Houbraken in Veldhoven.
De tuinkorven blijven maar kunnen, volgens het voorstel van het college, in de toekomst vervangen worden door “puin en tuin”.

De kosten voor zo’n beperkte milieustraat in Waalre bedragen € 48.200 en worden gedekt door een verhoging van de afvalstoffenheffing met € 4,00 voor eenpersoons- en € 7,00 voor gezinnen en door een poorttarief voor puin van € 5,- per bezoek.
De kosten voor een volledige milieustraat liggen vele malen hoger.

Omdat er door het college geen termijn is gesteld aan de proef en ook niet duidelijk is gemaakt wanneer men de proef geslaagd vindt (of niet), heeft de raad het college verzocht om een nieuw plan te bedenken.
Overigens is de gemeente Veldhoven van plan om groen, grond en puin van Houbraken naar Baetsen in Veldhoven-Zuid te verplaatsen. Dit plan zou een alternatief kunnen zijn voor de gemeentewerf.

AWB vraagt zich af of de inwoners gebaat zijn met een beperkte milieustraat op de gemeentewerf en of zij bereid zijn hiervoor een hogere afvalstoffenheffing te betalen. Ook vragen wij ons af hoe vaak onze inwoners nu jaarlijks “puin en tuin” afvoeren naar Houbraken.

Dit willen we graag van u horen. Meepraten? Ga dan naar ons forum en “laat u horen”

Jo Claessen, raadslid Aalst Waalre Belang.