Alternatief vervoer “De Voldijn”

Door het vervallen van buslijn 17 in de wijk De Voldijn is een aantal, veelal oudere inwoners, geconfronteerd met een vervoersprobleem. Om aan deze bewoners tegemoet te komen heeft het college gezocht naar een alternatief en er voor gekozen om bij wijze van een proef vervoerspassen te verstrekken voor de Taxbus.

De bewoners van De Voldijn binnen de postcode 5582 zijn benaderd met de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken.

Op 7 maart had het college op door de fractie AWB ingediende vragen geantwoord dat er 160 passen waren verstrekt en dat er niet meer budget beschikbaar was. Er konden dus op nieuwe aanvragen geen passen meer worden verstrekt.

Van de KBO hadden wij inmiddels vernomen dat er meer bewoners en met name ouderen van de Taxbus gebruik willen maken, doch om welke reden dan ook niet hadden gereageerd op de brief c.q. het aanbod van het college.

AWB is van mening dat het verstrekken van een beperkt aantal vervoerspassen aan bewoners met een vervoersprobleem in de wijk De Voldijn niet kan worden gezien als een doeltreffend alternatief voor het vervallen van buslijn 17.
AWB is dan ook van mening dat iedereen, binnen de postcode 5582 in de wijk De Voldijn, met een vervoersprobleem, als gevolg van het vervallen van buslijn 17, van de Taxbus gebruik moet kunnen maken en desgevraagd een vervoerspas moet kunnen krijgen.

Op 21 maart hebben wij mede namens de fracties ZW14, NEW en Groen Links een daartoe strekkende motie ingediend.
De bespreking van de motie heeft ertoe geleid dat het college heeft aangegeven: “Dat de huidige werkwijze ook in de toekomst zal worden gehanteerd”.
Dat betekent dat per aanvraag wordt bekeken wat die persoon nodig heeft, dus ook of die persoon in aanmerking komt voor een “Voldijnpas”.

Het vorenstaande houdt in dat bewoners met een vervoersprobleem als gevolg van het vervallen van buslijn 17 en wonende in de wijk De Voldijn binnen de postcode 5582 bij de gemeente nog steeds een aanvraag voor een vervoerspas voor de Taxbus kunnen indienen.
In overleg met de indieners heeft AWB daarop de motie ingetrokken, doch aangegeven dat wanneer daartoe aanleiding is hierop zal worden teruggekomen.

Jo Claessen, raadslid Aalst Waalre Belang.