03. Woningbouw en ruimtelijke ordening

Bouwen, wonen en ontwikkelen

AWB:
  1. wil de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Waalre in eigen hand houden.
  2. vindt het noodzakelijk dat in de komende raadsperiode 50% van de te bouwen woningen bestaat uit goedkope sociale huur- en koopwoningen.
  3. stimuleert dat agrariërs ruime mogelijkheden krijgen voor alternatief gebruik van hun gronden en opstallen.
  4. is tegen de aanleg van nieuwe landgoederen in het kwetsbare buitengebied.

Voor de verdieping in dit onderwerp: zie ons verkiezingsprogramma.

Herindeling ?

De Burgemeester van Eindhoven, de heer J. Jorritsma...

Gebiedsvisie “T Hazzo”

Op 4 april ll. is in de gemeenteraad...

Één grote regiogemeente

In het ED van maandag 5 december kregen...