Één grote regiogemeente

In het ED van maandag 5 december kregen we het zoveelste plan voorgeschoteld om een vorm van fusie na te streven in zuid oost Brabant waarbij de gemeenten tezamen een soort regiogemeente zouden moeten vormen. De reden: “De huidige samenwerking tussen de 21 gemeenten helpt de regio niet verder”.

Dit maal afkomstuig van een wethouder van Helmond, Frans Stienen (64). De tendens van het artikel, enige persoonlijke frustaties daargelaten, is zeker de mooeite waard. Aan de ene kant heeft de huidige samenwerking niet echt veel positief resultaat voor problemen als de huizenmarkt en het aantrekken van nieuwe bedrijven en daardoor het verbeteren van de arbeidsmarkt.

Toch vraagt het AWB zich af welke voordelen er echt zitten aan het ongecontroleerd bestuurlijk samenvoegen van de gemeenten in de regio (overigens welke regio). En dit speciaal voor de inwoners van die gemeenten. Schaalvergroting immers kan al snel leiden tot onpersoonlijkheid en ongewenste gemeentelijke- of persoonlijke ambities die niets meer te maken hebben met het welzijn van de inwoners van die gemeenten. Daar dienen we voor te waken.
Verdergaande samenwerking en verdeling van verantwoordelijkheden en bijbehorende bevoegdheden kan een aantal problemen oplossen. Het voorbeeld van Stienen over de huizenmarkt en het feit dat elke gemeente geacht wordt hetzelfde te doen is relevant.