08. Jeugd en Jongeren

Begeleiding, maatwerk en woonruimte

AWB:

  1. stelt naast preventieve hoge prioriteit aan vroegsignalering van problemen bij jongeren.
  2. gaat voor begeleiding bij zelfstandigheid van 18 tot 23 jaar.
  3. levert maatwerk om hoge kosten en individuele ellende te voorkomen.
  4. eist betaalbare woonruimte voor jongeren en starters.

Voor de verdieping in dit onderwerp: zie ons verkiezingsprogramma.

Jong & oud

AWB: Jong en oud horen erbij in Waalre...