Jong & oud

AWB: Jong en oud horen erbij in Waalre.

Fractievoorzitter Jo Claessen

“We moeten het onze inwoners niet moeilijker maar makkelijker maken. Want de maatschappij wordt alleen maar complexer,” zegt Jo Claessen, fractievoorzitter van AWB, de grootste partij in de Waalrese coalitie. Zijn partij draagt graag bij aan geborgenheid en stabiliteit. Voor jongeren bijvoorbeeld: “De druk op de jeugd wordt steeds hoger.” Maar ook voor de ouderen zet AWB zich in: “Dat verpleeghuis moet eindelijk eens van de grond komen.”

Volgend jaar ziet er goed uit, vindt Jo Claessen: “AWB kijkt uit naar de besluitvorming  over de grote projecten herinrichting Traverse Waalre-dorp, Eindhovenseweg en Den Hof. Ook komt de ontmoetingsruimte bij het Hazzo in de uitvoerende fase. Eindelijk gaat het écht gebeuren!”

De jeugd heeft de toekomst.

Er zijn ook zorgen. De kosten voor de jeugdzorg stijgen nog steeds. “Kinderen en jongeren die zorg nodig hebben, moeten die kunnen krijgen.” Voor de jongeren van nu vindt AWB gemeenschapszin belangrijk: op school, bij verenigingen, sport, cultuur, kunst, samen actief zijn en elkaar ontmoeten. “Maar de jeugdzorg kost erg veel geld. Als de Rijksoverheid financieel niet bijspringt, wordt de jeugdzorg onbetaalbaar.

Bouwen voor ouderen.

“De plannen voor een modern verpleeghuis komen al jaren niet van de grond. Hoewel de gemeente hier formeel geen zeggenschap over heeft kan het college daar wel meer druk op zetten. Ook bepleit AWB de realisering van nieuwe CPO-projecten voor ouderen: “Mensen die nu in een groot huis wonen, willen vaak graag zelf kleiner bouwen. Het is voor AWB belangrijk dat ook ouderen in onze gemeente kunnen blijven wonen.”

Geen extra bakjes en zakjes.

In de zoektocht naar een alternatieve vorm van afvalinzameling heeft het terugdringen van het restafval prioriteit. “Uit onderzoek blijkt dat er teveel GFT in de grijze kliko zit. Hoe komt dat? Is de groene bak te klein? Als je dit probleem oplost, heb je al veel winst behaald en kan wellicht met het huidige systeem worden volstaan. Wij houden eraan vast dat de afvalinzameling voor de burgers gemakkelijk moet zijn, zonder extra bakjes of zakjes en niet kostenverhogend”.

Keuzes maken.

In de begroting zijn nog keuzes te maken. Het college stelt namelijk, naast een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing, een verhoging van de OZB voor. “We houden de lasten van inwoners liefst zo laag mogelijk. Wij vinden de voorgestelde beleidstoevoegingen waardevol maar willen nog bezien hoe deze betaald moeten worden”.