04. Ontmoeten en verenigingen

Koester de dorpen

AWB:
  1. koestert het dorpse karakter.
  2. steunt het verenigingsleven ook financieel.
  3. waardeert de vrijwilligers en zet zich daarvoor in.

Voor de verdieping in dit onderwerp: zie ons verkiezingsprogramma.

Update Klooster

Succesvolle onderhandelingen leiden tot aangescherpt plan voor Het...