Duurzaam door Waalre

Op 11 april ll. zijn in het kader van het project “Duurzaam door Waalre” aan de raad de plannen voor de herinrichting van Den Hof, van de Eindhovenseweg (N69) en van de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk) gepresenteerd. In de huidige situatie bedragen de verkeersintensiteiten op de Eindhovenseweg ten zuiden van de Lissevenlaan 21.000 motorvoertuigen per etmaal en op de Heikantstraat ten zuiden van de Burgemeester Uijenstraat 12.100 motorvoertuigen per etmaal.

De gemeenteraad heeft in een motie aangegeven dat, na aanleg van de Westparallel, zowel op de Eindhovenseweg als op de Traverse een 30 km zone alsmede een verbod voor vrachtwagens dienen te worden ingesteld. Varianten die deels aan de motie tegemoetkomen gaan uit van “Doorgaand vrachtverkeer naar Westparallel en 60 kmh Eindhovenseweg, afsluiten Lissevenlaan, 30 kmh door Waalre Dorp, VRI wordt gelijkwaardige kruising, 30 kmh op N69 tussen Brabantialaan en Koningin Julianalaan. De verkeersintensiteiten kunnen daarmee tot respectievelijk 13.000 op de Eindhovenseweg en 8.500 op de Traverse worden teruggebracht. Alle gepresenteerde varianten geven een ongewenst en onbedoeld neveneffect te zien en wel in die zin dat de verkeersintensiteiten op de Koningin Julianalaan en op de Willibrorduslaan toenemen. Aalst Waalre Belang is van mening dat een toename van het verkeer op de Koningin Julianalaan en Willibrorduslaan dan wel op andere wegen in de gemeente als gevolg van het instellen van een 30 km zone en het weren van vrachtverkeer op de Eindhovenseweg en op de Traverse niet gewenst is.

Om te voorkomen dat het verkeer op de Koningin Julianalaan en Willibrorduslaan toeneemt heeft AWB voorgesteld om de Burgemeester Mollaan door te trekken naar de Onze Lieve Vrouwe Dijk. Wellicht leidt deze doortrekking zelfs tot een afname van het verkeer op bedoelde nu al drukke lanen. AWB heeft het college dan ook verzocht om deze oplossing mee te nemen in het project Duurzaam door Waalre en om onverkort vast te houden aan de uitvoering van de door de gemeenteraad aangenomen motie.

Jo Claessen, raadslid Aalst Waalre Belang.