1. Jo Claessen

Lijsttrekker – Ik ben vanaf 1978 woonachtig in Waalre en tot 2013 werkzaam geweest bij de gemeente Waalre als onder meer hoofd juridische en bestuurlijke zaken, plaatsvervangend gemeentesecretaris en raadsgriffier. Naast mijn raadslidmaatschap ben ik secretaris van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Mijn portefeuille bestaat uit algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden, verkeer en meer specifiek afvalinzameling, landgoederen en gemeenschapshuizen.

Ik ken mijzelf als betrokken, betrouwbaar en bereikbaar en sta voor een gemeente waar het met behoud van de voorzieningen goed wonen, werken en recreëren is. Als raadslid kom ik op voor de belangen van alle inwoners en beslis ik mee over de toekomstige ontwikkeling van onze mooie gemeente.

Telefoon: 06 51103544

jclaessen[@]aalstwaalrebelang.nl

2. Sandra Groeneveld

In 1995 ben ik met mijn gezin in Aalst-Waalre komen wonen. In de daarop volgende periode ben ik penningmeester geweest bij peuterspeelzaal Pippeloentje, heb ik mede Technika 10 voor meisjes begeleid, alsook hand-en-spandiensten verricht bij diverse sportverenigingen en Stichting Waalres Erfgoed. Daarnaast ben ik werkzaam geweest in zowel juridische als beleidsfuncties binnen het ruimtelijk domein op zowel lokaal als regionaal niveau bij onder andere de gemeente Waalre en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (thans Metropoolregio Eindhoven). Ik ben woordvoerder van zaken vallende binnen de portefeuille leefomgeving en lid van Raadstafel 21 van de Metropoolregio Eindhoven. Thans ben ik voornamelijk actief als mantelzorger.

Sinds maart 2018 heb ik zitting in de gemeenteraad ( portefeuille leefomgeving). Daarnaast ben ik door de gemeenteraad afgevaardigd als een van de twee gemeentelijk vertegenwoordigers van Waalre in Raadstafel 21 van de Metropoolregio Eindhoven. Raadstafel 21 fungeert als schakel tussen gemeenteraden en de Metropoolregio en bevordert de informatie-uitwisseling over regionale opgaven, kennisdeling en het vervullen van de ambassadeursfunctie naar de eigen gemeenteraad.  Thema`s waar Raadstafel 21 zich mee bezig heeft gehouden de afgelopen raadsperiode zijn economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. De raadstafel 21 heeft geen besluitvormende bevoegdheden.

Het is mijn overtuiging dat, naast een bloeiend verenigingsleven, een open en transparant lokaal bestuur het vertrouwen van burgers in de overheid, en de betrokkenheid van burgers bij de samenleving vergroot. Iedereen moet kunnen deelnemen en bijdragen aan de Waalrese gemeenschap, waarin het naast wonen, werken en recreëren ook goed “samen leven “is.

agroeneveld[@]aalstwaalrebelang.nl

3. Erwin Rutten

Ik ben woonachtig in Aalst en werk bij het Summa College Eindhoven als medewerker financiën en control. Binnen de gemeenteraad heb ik financiën in mijn portefeuille. Naast mijn raadslidmaatschap ben ik penningmeester van de Nederlandse vereniging voor raadsleden en lid van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

erutten[@]aalstwaalrebelang.nl

4. Pieter Donders

Ik ben ingenieur Technische bedrijfskunde en ik woon sinds 2006 met echtgenote en twee kinderen met veel plezier in de gemeente Waalre. Ik heb o.a. gewerkt bij Philips, VNU grafische bedrijven en bij TGI. Tot 2012 was ik zelfstandig ondernemer. Als raadslid heb ik het sociaal domein en burgerparticipatie in mijn portefeuille. Daarnaast ben ik medeoprichter van de Stichting Burgerschuldhulp Waalre, BioBoeren Waalre en betrokken bij Waalre-In-Dialoog. De bestrijding van armoede en van de tweedeling in de samenleving heeft heb ik tot mijn speerpunten gemaakt.

Als we alles aan de “markt” overlaten houden we geen samenleving meer over.

Een echt eerlijke vrije markt vraagt om een stevige overheid, die namens alle burgers de regels controleert. Inwoners van Waalre zijn geen klanten van de overheid maar burgers waarvoor de overheid een zorgplicht heeft. De overheid is van en voor de burgers.

pdonders[@]aalstwaalrebelang.nl

5. Pieter van Deursen

Ik ben een geboren en getogen Waalrenaar, maar ik ben even in 1999 gaan samen wonen in Eindhoven. Omdat ik altijd terug wilde naar Waalre, hebben we dat in 2007 gedaan. Ik ben gehuwd met Babs en samen zijn we ouders van 4 kinderen. Ik werk voor de veiligheidsregio Brabant-Noord als specialist materieel en op vrijwillige basis als coördinator informatievoorziening. Voor veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost ben ik ook vrijwilliger bij het brandweerkorps Aalst-Waalre en ben ik via piketdienst inzetbaar als informatiemanager bij grote incidenten. Ik zet me ook graag in voor stichtingen/verenigingen die ik een warm hart toedraag en iets toevoegen aan onze gemeente. Binnen de fractie behartig ik het onderwerp duurzaamheid en ben ik tevens fractievertegenwoordiger.

Daarnaast ben ik

Kernwoorden:

  • Sociaal
  • Betrokken
  • Natuur
  • Duurzaamheid

pvandeursen[@]aalstwaalrebelang.nl

6. Bart Eversdijk

“Als geboren en getogen Waalrenaar woon ik al vrijwel mijn hele leven in onze prachtige gemeente. Een groot en actief verenigingsleven is een belangrijke steunpilaar voor onze gemeenschap. Vanuit onze lokale scoutinggroep, waar ik al van jongs af aan van lid ben en altijd actief vrijwilliger ben gebleven, werk ik met veel plezier samen met andere organisaties in Aalst en Waalre.

 In mijn jeugd genoot ik al van de vele activiteiten die werden georganiseerd. En nu zie ik hoe ook mijn twee opgroeiende dochters profiteren van al het moois dat ons dorp te bieden heeft. Met Aalst Waalre Belang zet ik mij er graag voor in om onze gemeente zo fijn te laten blijven voor alle inwoners.Verder ben ik een techneut in hart en nieren en werk ik als product owner op de R&D afdeling van ASML.”

Gegroet,

  Bart

7. Anneke Soute

Na lang in Limburg gewoond te hebben ben ik in 2016 na het overlijden van mijn man weer teruggekeerd in Brabant naar de gemeente waarin ik in 1975 getrouwd ben: Waalre.

Met vrijwilligerservaring in school- en bibliotheekbesturen en werkervaring in ziekenhuis ICT en -managementondersteuning, is de gemeentepolitiek een mooie nieuwe uitdaging nu ik als gepensioneerde de tijd heb. Ik werk daarnaast ook als vrijwilligster bij De Pracht en bij GoedvoormekaarWaalre, en ben mantelzorger.
Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan een gemeenschap waar iedereen gezien en gehoord wordt. Samen leven en samen delen, verantwoordelijkheid nemen voor zowel jezelf als voor anderen, heb ik hoog in het vaandel staan. Ik neem graag vanuit mijn hart en met gezond boerenverstand deel aan de samenleving, en maak liever fouten dan dat ik niks doe. En dat ga ik allemaal proberen toe te passen in de gemeentepolitiek!

Anneke

8. Geert van Dongen

Geboren en getogen Aalstenaar, die na een uitstapje van 5 jaar Randstad weer gauw terug naar Aalst terug kwam.

Ik ben getrouwd en ik heb 2 kinderen. Ik ben werkzaam bij Spie te Oss als werkvoorbereider in de ondergrondse infratechniek

Bij de Pracht ben ik begeleider bij Technica 10.

Geert.

9. Henry Karsmakers

k ben in 1952 geboren op het Loon, opgegroeid in ons mooie Woldere en woon er nog steeds. Meer dan 50 jaar een actieve muzikant; en een jaar of twintig bestuurder geweest van harmonie Juliana. Heb in die jaren veel concerten en evenementen georganiseerd. Als laatste klusje The Passion in Waalre in 2019. Een mooi succes.

Op dit moment ben ik voorzitter van het parochieel missiecentrum.

Hou van een wandeling door ons mooie dorp en fiets elke woensdag tussen de 50 en 70 km. met een leuk gezelschap, door onze omgeving

Mijn huidige passie speelt zich af op de golfbaan.

Mijn moto: Blijf trouw aan jezelf en eerlijk naar je leefomgeving.

Groetjes

HKarsmakers[@]aalstwaalrebelang.nl

10. Cécile Lang

Sinds 1987 ben ik inwoner van Aalst/Waalre met een uitwoning van ongeveer zes jaar in Italië en Valkenswaard. In 2015 ben ik benoemd tot secretaris van het bestuur van AalstWaalreBelang en dit heb ik t/m 2021 met plezier gedaan.  Het verbindend vermogen dat AWB hoog in het vaandel staat spreekt mij ontzettend aan.

Daarnaast ben ik vrijwilliger bij het Steunpunt Vrijwilligers Waalre.
Het enthousiasmeren van vrijwilligers en hen effectief aansturen, om een fijne/sociale bezigheid binnen onze gemeenschap te hebben.

Het zou fijn zijn u te mogen begroeten als lid van AalstWaalreBelang.

Wij staan voor het belang voor elkaar!

CLang[@]aalstwaalrebelang.nl