Sandra Groeneveld

Raadslid – In 1995 ben ik met mijn gezin in Aalst-Waalre komen wonen. In de daarop volgende periode ben ik penningmeester geweest bij peuterspeelzaal Pippeloentje, heb ik mede Technika 10 voor meisjes begeleid, alsook hand-en-spandiensten verricht bij diverse sportverenigingen en Stichting Waalres Erfgoed. Daarnaast ben ik werkzaam geweest in zowel juridische als beleidsfuncties binnen het ruimtelijk domein op zowel lokaal als regionaal niveau bij onder andere de gemeente Waalre en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (thans Metropoolregio Eindhoven). Ik ben woordvoerder van zaken vallende binnen de portefeuille leefomgeving en lid van Raadstafel 21 van de Metropoolregio Eindhoven. Thans ben ik voornamelijk actief als mantelzorger.

Sinds maart 2018 heb ik zitting in de gemeenteraad ( portefeuille leefomgeving). Daarnaast ben ik door de gemeenteraad afgevaardigd als een van de twee gemeentelijk vertegenwoordigers van Waalre in Raadstafel 21 van de Metropoolregio Eindhoven. Raadstafel 21 fungeert als schakel tussen gemeenteraden en de Metropoolregio en bevordert de informatie-uitwisseling over regionale opgaven, kennisdeling en het vervullen van de ambassadeursfunctie naar de eigen gemeenteraad.  Thema`s waar Raadstafel 21 zich mee bezig heeft gehouden de afgelopen raadsperiode zijn economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. De raadstafel 21 heeft geen besluitvormende bevoegdheden.

Het is mijn overtuiging dat, naast een bloeiend verenigingsleven, een open en transparant lokaal bestuur het vertrouwen van burgers in de overheid, en de betrokkenheid van burgers bij de samenleving vergroot. Iedereen moet kunnen deelnemen en bijdragen aan de Waalrese gemeenschap, waarin het naast wonen, werken en recreëren ook goed “samen leven “is.

agroeneveld[@]aalstwaalrebelang.nl

Erwin Rutten

Raadslid – Ik ben woonachtig in Aalst en werk bij het Summa College Eindhoven als medewerker financiën en control. Binnen de gemeenteraad heb ik financiën in mijn portefeuille. Naast mijn raadslidmaatschap ben ik penningmeester van de Nederlandse vereniging voor raadsleden en lid van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

erutten[@]aalstwaalrebelang.nl

Pieter Donders

Raadslid – Ik ben ingenieur Technische bedrijfskunde en ik woon sinds 2006 met echtgenote en twee kinderen met veel plezier in de gemeente Waalre. Ik heb o.a. gewerkt bij Philips, VNU grafische bedrijven en bij TGI. Tot 2012 was ik zelfstandig ondernemer. Als raadslid heb ik het sociaal domein en burgerparticipatie in mijn portefeuille. Daarnaast ben ik medeoprichter van de Stichting Burgerschuldhulp Waalre, BioBoeren Waalre en betrokken bij Waalre-In-Dialoog. De bestrijding van armoede en van de tweedeling in de samenleving heb ik tot mijn speerpunten gemaakt.

Als we alles aan de “markt” overlaten houden we geen samenleving meer over.

Een echt eerlijke vrije markt vraagt om een stevige overheid, die namens alle burgers de regels controleert. Inwoners van Waalre zijn geen klanten van de overheid maar burgers waarvoor de overheid een zorgplicht heeft. De overheid is van en voor de burgers.

pdonders[@]aalstwaalrebelang.nl

8. Geert van Dongen

Geboren en getogen Aalstenaar, die na een uitstapje van 5 jaar Randstad weer gauw terug naar Aalst terug kwam.

Ik ben getrouwd en ik heb 2 kinderen. Ik ben werkzaam bij Spie te Oss als werkvoorbereider in de ondergrondse infratechniek

Bij de Pracht ben ik begeleider bij Technica 10.

Geert.