Pieter Donders (Raadslid)

Als we alles aan de “markt” overlaten houden we geen samenleving meer over.

Een echt eerlijke vrije markt vraagt om een stevige overheid, die namens alle burgers de regels controleert. Inwoners van Waalre zijn geen klanten van de overheid maar burgers waarvoor de overheid een zorgplicht heeft. De overheid is van en voor de burgers.

Ik woon sinds 2006 met echtgenote en twee kinderen met veel plezier in het Dorp Gemeente Waalre.

pdonders[@]aalstwaalrebelang.nl