Waarom geen AZC in Waalre

AWB is van mening dat Waalre geen geschikte locaties voor een AZC voorhanden heeft. Waalre heeft geen leegstaande gebouwencomplexen, zoals kazernes en kloosters, die in andere gemeenten wel voorhanden zijn.

Bovendien wordt met meer AZC’s de vluchtelingenproblematiek niet opgelost. Het probleem zit namelijk niet bij de AZC’s maar bij de opvang van statushouders. Er zou voldoende ruimte in de bestaande AZC’s zijn als de doorstroming naar woningen voor statushouders niet stagneerde. Momenteel zitten er meer dan 16000 mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) in de AZC’s die door de gemeenten dienen te worden gehuisvest. Deze mensen houden ten onrechte bedden in de AZC’s bezet.

AWB heeft op 12 mei ll. dan ook gepleit voor de opvang van statushouders in plaats van een AZC en creatief te zijn met de wijze waarop deze statushouders in Waalre kunnen worden gehuisvest. Wij denken daarbij aan leegstaande panden, waaronder bedrijfspanden en gemeentelijke panden, zoals de bibliotheek in het kerkdorp Waalre en het plaatsen van woonunits.