Toeristenbelasting moet hoger

AWB heeft gepleit voor een hoger tarief toeristenbelasting.

De fractie AWB stelt de raad voor om het door het college voorgestelde tarief toeristenbelasting te verhogen van € 1,50 naar € 3,00 per persoon per overnachting. Dit mede gelet op de financiële positie van de gemeente.Bij de Kadernota wordt voorgesteld om de OZB belastingen extra te verhogen met 2,5 %. Bij een tarief van € 3,00 kunnen we rekenen op een structurele extra opbrengst van € 50.000,00. Dit komt neer op ruim 1,5 % aan OZB (1% bedraagt € 32.000,00). Naar de mening van AWB zijn we een dief van onze portemonnee als we dit geld laten liggen. Bovendien lijkt het ons gelet op de ligging van het hotel veel logischer om aan te sluiten bij het tarief dat in de gemeente Eindhoven wordt gehanteerd. Ook past het voorliggende voorstel alsmede de door ons voorgestelde verhoging van het tarief binnen de plannen van het kabinet en de VNG voor de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied.

AWB acht de groep toeristen die in het weekend gebruik maken van het hotel niet groot. Het gaat om een zakenhotel met overwegend zakelijke gasten. Bovendien bieden zakenhotels in de weekenden vaak speciale arrangementen aan met hoge kortingen. Een tarief van € 3,00 is lager dan de prijs van een kop koffie die je elders in toeristische plaatsen betaald. De raad heeft in meerderheid toch het lage tarief van € 1,50 vastgesteld.