Hans van der Horst

Ik woon sinds 1986 in Waalre. Ik ben meer dan 25 jaar werkzaam in het middelbaar onderwijs. Ik vind een bruisend vereniggingsleven heel belangrijk. Verenigingen brengen mensen bij elkaar. Dit leidt tot een grotere gemeenschapszin in het dorp. De gemeente moet die stimuleren, maar de mensen uit de wijken moeten dit doen. Gemeenschapshuizen moeten dan ook van onderaf worden opgebouwd en niet van bovenaf worden opgelegd!

hvanderhorst[@]aalstwaalrebelang.nl

Cécile Lang

Sinds 1987 ben ik inwoner van Aalst/Waalre met een uitwoning van ongeveer zes jaar in Italië en Valkenswaard. In 2015 ben ik benoemd tot secretaris van het bestuur van AalstWaalreBelang. Hierin bekleed ik functie specifieke taken, in het algemeen belang van het bestuur c.q. leden/kiezers. Het verbindend vermogen staat bij AWB hoog in het vaandel.
Ik sta open voor nieuwe informatie, deze op te nemen en gezamenlijk toe te passen, zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen.
Daarnaast ben ik vrijwilliger bij het Steunpunt Vrijwilligers Waalre.
Het enthousiasmeren van vrijwilligers en hen effectief aansturen, om een fijne/sociale bezigheid binnen onze gemeenschap te hebben.

Het zou fijn zijn u te mogen begroeten als lid van AalstWaalreBelang.

Wij staan voor het belang voor elkaar!

CLang[@]aalstwaalrebelang.nl

Frans Verbunt

Als geboren en getogen (Aalst)Waalrenaar. (73 jaar) voel ik mij zeer betrokken bij het wel en wee van onze medeburgers.

Via vakvereniging FNV betrokken als instructeur belastingen en daarnaast ben ik vrijwilliger bij stichting Cordaad.

FVerbunt[@]aalstwaalrebelang.nl

Pál Jurecska

Ik ben 36 jaar en kom uit Hongarije. Mijn beroep is schoonmaker.

Ik woon nu ongeveer 2 jaar in Waalre en ben actief in het Waalrese verenigingsleven, onder andere bij een toneelvereniging.

PJurecska[@]aalstwaalrebelang.nl

Kieslijst verkiezingen ’18

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Aalst Waalre Belang heeft in de algemene ledenvergadering van 13-11-2017 de kieslijst vastgesteld voor deze gemeenteraadsverkiezingen. De lijst wordt aangevoerd door Jo Claessen en bestaat voor de rest uit een gemêleerd gezelschap met een goed verdeelde herkomst uit zowel Aalst als Waalre.  Onder het menukopje AWB: wie,wat, waar kunt u meer informatie vinden over de individuele personen.

Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018

 1. Jo Claessen
 2. Sandra Groeneveld
 3. Pieter Donders
 4. Erwin Rutten
 5. Pieter van Deursen
 6. Joop Postema
 7. Hans van der Horst
 8. Henry Karsmakers
 9. Cécile Lang
 10. Frans Verbunt
 11. Bart Bruijnen
 12. Paul Jurecska

 

Behandeling begroting 2018

Centraal bij de begrotingsbehandeling stond de grote ambitie van het college in het laatste jaar van deze raadsperiode en de daarvoor ontoereikende financiële middelen. In plaats van de tering naar de nering te zetten werd voorgesteld om de OZB extra te verhogen met 2,5%. Voor AWB was dat niet acceptabel te meer omdat met name de inwoners met een klein inkomen en/of pensioen, naast de verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met 6 % en een stijging van de rioolheffing tot € 198,- daardoor in hun portemonnee worden geraakt. In eerste termijn had het college aangegeven er geen bezwaar tegen te hebben als de onderhoudskosten voor de N69 werden opgeschoven, de kosten voor de Omgevingswet werden getemporiseerd en ook met de kosten voor de herinrichting van Den Hof werd geschoven. Dit bleek in tweede termijn echter geen toezegging te zijn. Voor AWB moest de extra verhoging van de OZB van tafel. Als alternatief is vanuit de raad voorgesteld om het tarief van de Toeristenbelasting te verhogen van € 1,50 per persoon per nacht naar € 3,50. Uiteindelijk heeft de meerderheid van de raad de toeristenbelasting verhoogd en de extra verhoging van de OZB teruggebracht tot 0,5%.  Aanleiding voor AWB om tegen de begroting te stemmen. Ook hebben wij tegen de motie gestemd om clubs en verenigingen eenmaal per jaar gratis gebruik te laten maken van de zaal in het nieuwe gemeentehuis. Te meer omdat deze motie betekent dat op prijs door de gemeente wordt geconcurreerd met Het Klooster, De Pracht en ’t Hazzo, hetgeen wij niet acceptabel vinden. Moties van de coalitie met betrekking tot de stimulering van het gebruik van het Jeugdfonds en met betrekking tot de kosten voor de invoering van de Omgevingswet hebben op onze steun mogen rekenen.

Jo Claessen, fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.

15-11-2017