Raadselachtige begroting

Niet weten waar de centen zijn.

Het bespreken van de begroting is altijd een spannend gebeuren. De wethouders willen dan laten zien hoe ze onze centen (gemeenschapsgelden) willen gaan gebruiken. De gemeenteraad is er dan voor om te voorkomen dat ons gemeenschappelijk geld over de balk wordt gesmeten. We willen dat deze gelden zo besteed worden dat het weer, op de één of ander manier, ten goede komt aan de inwoners van onze gemeente.

Nu heeft de rijksoverheid bepaald dat een aantal belangrijke taken voortaan door de gemeenten moeten worden gedaan en niet meer door de rijksoverheid. Daar kun je lang en breed over discussiëren en debatteren maar dat feit blijft bestaan en daar hebben we maar naar te handelen.

Een belangrijk onderdeel van die taken die doorgeschoven worden naar de gemeenten is het hele pakket van zorgdiensten zoals jeugd- en ouderenzorg. Dat is voor alle gemeenten: nieuw, ingewikkeld en moeilijk.
Het AWB is echter geschrokken van de gigantische overschrijding van de kosten voor jeugdzorg (ongeveer een miljoen meer uitgegeven dan begroot was). Dat is misschien nog te begrijpen maar de wethouder kon ook niet aangeven waaraan dat extra geld is uitgegeven….!!! en dat laatste is voor het AWB een brug te ver.

Kijk, dat er kosten worden gemaakt is onvermijdelijk, dat er overschrijdingen van die kosten zijn is jammer maar dat kan noodzakelijk zijn. Maar dat we niet weten waar die centen gebleven zijn is echter onacceptabel.
De wethouders hebben toegezegd na een aantal indringende vragen van het AWB om nu ook te gaan proberen meer grip te krijgen op de kosten. Helaas konden ze niet vertellen hoe ze denken dat te gaan doen.

Bij al die extra taken die de gemeente moet regelen heeft het college enige tijd geleden besloten om de “eenvoudige huishoudelijk hulp” in Waalre maar af te schaffen. De eenvoudige huishoudelijke hulp werd afgeschaft en vervangen door een trainingsprogramma om zelf de huishoudelijke taken te kunnen doen (?). Het AWB was en is een grote tegenstander van deze afschaffing. Te veel mensen met een smalle beurs konden die noodzakelijke hulp niet meer betalen. Gelukkig heeft De Centrale Raad van Beroep ingegrepen en gezegd dat deze eenvoudige huishoudelijke hulp een wettelijk recht is, dus ook van de inwoners van Waalre.

Zoals het AWB wilde is daarom de kleine huishoudelijke hulp blijven bestaan en is in een nieuw jasje gegoten zoals je hier kunt lezen.