Bijna 3 ton, kom nou !!

AWB niet akkoord met €250.000,- voor jeugdzorg.

Aalst Waalre Belang heeft bij de behandeling van de begroting 2017 tegen goedkeuring van deze begroting gestemd omdat zij het voorbarig acht om nu al € 250.000 toe te voegen aan het budget voor de Jeugdzorg.

De gemeente heeft zelf een werkgroep ingesteld.
Het Aalst Waalre belang wil eerst het onderzoek van deze werkgroep afwachten.
Wij willen van deze werkgroep horen dat er voldoende zekerheid is dat die forse som geld ook inderdaad op de goede manier besteed gaat worden.

Nog één heel belangrijk ding: Wat er ook gebeurt, diegenen die zorg nodig hebben moeten die zorg ook krijgen.

Wij vragen aan uw gezin en aan uw kinderen: wat voor leven wilt u leiden? Waar zijn jullie goed in? En waar word je gelukkig van? Deze vragen staan centraal voor iedereen. Ongeacht eventuele beperkingen of problemen die er misschien zijn. Voor ons staat voor alle kinderen talentontwikkeling, het optimaal kunnen benutten van de mogelijkheden die zij hebben, centraal. Wanneer een jeugdige ernstige beperkingen heeft, kijken wij hoe ouders in de eerste plaats door hun eigen omgeving en in de tweede plaats door ons, ondersteund kunnen worden. En we kijken daarna verder: Wat kan uw kind? Waar wordt hij blij van? Welke talenten heb je en welke talenten wil je verder ontplooien? Dit alles betekent een positieve benadering waarbij wij mogelijkheden faciliteren om die talenten te kunnen ontwikkelen. Wij staan voor de veiligheid van kinderen. Wanneer de veiligheid van een jeugdige in het geding is, omdat ouders hun verantwoordelijkheid niet nemen, zorgen wij in de eerste plaats voor een veilige plek. Daarna kijken wij, samen met de jeugdige, waar kansen liggen.

Lees de hele beleidsnota in deze pdf file