Reactie 1 – crisis

Verklaring

De fractie Aalst Waalre Belang betreurt het ten zeerste dat de raad bij toeval in eerste instantie uit de krant heeft moeten vernemen dat de wethouders geen vertrouwen meer hebben in het handelen van burgemeester Brenninkmeijer. De fractie wil dan ook dat de raad op zo kort mogelijk termijn bij elkaar komt om over de ontstane situatie met de wethouders en met de burgemeester te kunnen spreken.

Wat de herbenoemingsprocedure betreft Het volgende: de vertrouwenscommissie brengt advies uit aan de raad en aan de Commissaris van de Koning over de herbenoeming van de burgemeester. Dit traject, dat er primair op is gericht om te komen tot herbenoeming van de burgemeester, loopt en op de uitkomst van dit advies en het daarover door de raad te nemen besluit wenst de fractie AWB niet vooruit te lopen. Het is uiteindelijk aan de minister om een besluit te nemen over de herbenoeming van de burgemeester.

De fractie vindt de steunbetuiging van de verenigingen en het bedrijfsleven in Waalre voor het behoud van de burgemeester voor Waalre sympathiek en denkt dat dit de burgemeester zeker goed zal doen. De fractie zal deze steunbetuiging mee laten wegen bij de besluitvorming in de raad over het door de vertrouwenscommissie uit te brengen advies. 

Waalre, 17 augustus 2020.

Jo Claessen Fractievoorzitter Aalst-Waalre Belang