Milieustraat stemmen

21-03-2017 is met 9 tegen 7 stemmen het collegevoorstel voor een proef met een bescheiden milieustraat afgewezen. Tegen waren AWB, GroenLinks, New Elan, 2 van de 3 raadsleden van de VVD en ZW14.

De argumenten van AWB om tegen te stemmen waren dat er ruime mogelijkheden voor tuin- en puinafval zijn die nu reeds bestaan, zoals de bladkorven, de groenbak of afvoer naar Veldhoven voor tuinafval. Ook de mogelijkheid van bigbags via bouwmarkten en die van de gemeente Waalre. Daarnaast afvoer naar Dikker en de milieustraat in Veldhoven.

Daarnaast de oplopende kosten van € 40.000,- en de daaruit volgende kostenverhoging voor iedere inwoner voor de afvalkostenheffing en de kosten bij aflevering of storting.
Deze kostenverhogingen voor de inwoners van Aalst-Waalre wegen niet op tegen het volstrekt niet aanwezige voordeel.