2021-mei Enquête over Energietransitie

Energietransitie. Het woord duikt opeens overal op. In de media, in de politiek én in uw woning. Maar wat is het eigenlijk? Kort gezegd: de energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). De afspraken over de energietransitie in Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Deze afspraken sijpelen nu door richting de regio en op lokaal niveau. Daar willen we u graag een paar vragen over stellen. (5-10 minuten)

AWB inventariseert hierboven alleen waar de behoefte zit en neemt dit mee. AWB zal u niet van informatie voorzien.