Cécile Lang (Secretaris)

Sinds 1987 ben ik inwoner van Aalst/Waalre met een uitwoning van ongeveer zes jaar in Italië en Valkenswaard. In 2015 ben ik benoemd tot secretaris van het bestuur van AalstWaalreBelang. Hierin bekleed ik functie specifieke taken, in het algemeen belang van het bestuur c.q. leden/kiezers. Het verbindend vermogen staat bij AWB hoog in het vaandel.
Ik sta open voor nieuwe informatie, deze op te nemen en gezamenlijk toe te passen, zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen.
Daarnaast ben ik vrijwilliger bij het Steunpunt Vrijwilligers Waalre.
Het enthousiasmeren van vrijwilligers en hen effectief aansturen, om een fijne/sociale bezigheid binnen onze gemeenschap te hebben.

Het zou fijn zijn u te mogen begroeten als lid van AalstWaalreBelang.

Wij staan voor het belang voor elkaar!