Waarom geen AZC in Waalre

AWB is van mening dat Waalre geen geschikte locaties voor een AZC voorhanden heeft. Waalre heeft geen leegstaande gebouwencomplexen, zoals kazernes en kloosters, die in andere gemeenten wel voorhanden zijn.

Meer lezen

Nieuwe website

13-10-2017 AWB is van mening dat wederzijdse communicatie met de inwoners van Waalre van groot belang is.
Te lang heeft de politiek (ook de lokale) veel te veel afstand gehouden en was te moeilijk te benaderen.

Meer lezen

Milieustraat stemmen

21-03-2017 is met 9 tegen 7 stemmen het collegevoorstel voor een proef met een bescheiden milieustraat afgewezen. Tegen waren AWB, GroenLinks, New Elan, 2 van de 3 raadsleden van de VVD en ZW14.

Meer lezen