Hans van der Horst

Ik woon sinds 1986 in Waalre. Ik ben meer dan 25 jaar werkzaam in het middelbaar onderwijs. Ik vind een bruisend vereniggingsleven heel belangrijk. Verenigingen brengen mensen bij elkaar. Dit leidt tot een grotere gemeenschapszin in het dorp. De gemeente moet die stimuleren, maar de mensen uit de wijken moeten dit doen. Gemeenschapshuizen moeten dan ook van onderaf worden opgebouwd en niet van bovenaf worden opgelegd!

hvanderhorst[@]aalstwaalrebelang.nl

Cécile Lang

Sinds 1987 ben ik inwoner van Aalst/Waalre met een uitwoning van ongeveer zes jaar in Italië en Valkenswaard. In 2015 ben ik benoemd tot secretaris van het bestuur van AalstWaalreBelang. Hierin bekleed ik functie specifieke taken, in het algemeen belang van het bestuur c.q. leden/kiezers. Het verbindend vermogen staat bij AWB hoog in het vaandel.
Ik sta open voor nieuwe informatie, deze op te nemen en gezamenlijk toe te passen, zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen.
Daarnaast ben ik vrijwilliger bij het Steunpunt Vrijwilligers Waalre.
Het enthousiasmeren van vrijwilligers en hen effectief aansturen, om een fijne/sociale bezigheid binnen onze gemeenschap te hebben.

Het zou fijn zijn u te mogen begroeten als lid van AalstWaalreBelang.

Wij staan voor het belang voor elkaar!

CLang[@]aalstwaalrebelang.nl

Frans Verbunt

Als geboren en getogen (Aalst)Waalrenaar. (73 jaar) voel ik mij zeer betrokken bij het wel en wee van onze medeburgers.

Via vakvereniging FNV betrokken als instructeur belastingen en daarnaast ben ik vrijwilliger bij stichting Cordaad.

FVerbunt[@]aalstwaalrebelang.nl

Pál Jurecska

Ik ben 36 jaar en kom uit Hongarije. Mijn beroep is schoonmaker.

Ik woon nu ongeveer 2 jaar in Waalre en ben actief in het Waalrese verenigingsleven, onder andere bij een toneelvereniging.

PJurecska[@]aalstwaalrebelang.nl