Ouderen

Geachte dames en heren,

Ik ben Jo Claessen, fractievoorzitter en lijsttrekker van Aalst Waalre Belang.

Wat AWB voor de ouderen wil, willen u en ik ook.

Wij willen gezond oud worden. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. De ouderdom komt maar al te vaak met gebreken. En we worden steeds ouder.

Eerlijk gezegd wordt ik, gelet op de verhalen over de zorg, wel eens bang om ouder te worden. Van ouderen wordt verwacht dat zij, zo nodig met de inzet van thuiszorg en mantelzorg zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Voor diegenen die dat willen en kunnen dient er nabij de voorzieningen passende woonruimte beschikbaar te zijn met ondersteuning van domotica. Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen of willen wonen willen wij een waardige oude dag garanderen. Wij zetten in op het behoud van verpleeghuizen in de kernen Aalst en Waalre met voldoende capaciteit en wij willen vroegtijdig hulp en ondersteuning bieden in die situaties waarin mantelzorg leidt tot overbelasting. De inzet van het eigen netwerk bij de vraag om hulp en ondersteuning, staat bij AWB niet voorop. Wij willen zorg op maat, waarbij  de mens voorop dient te staan en niet de regels. Bij het voldoen aan de zorgvraag zullen we dan ook, om ouderen die hulp te kunnen bieden die ze werkelijk nodig hebben, buiten de lijntjes moeten durven kleuren. Concreet.

Eerder hebben de seniorenverenigingen en de seniorenraad bij ons gepleit voor een actief seniorenbeleid en een lijst van speerpunten overhandigd. Die lijst gaat bij AWB als checklist dienen bij het opstellen en de behandeling van alle raadsvoorstellen die een raakvlak hebben met het seniorenbeleid. AWB wenst mij en u een fijne oude dag toe.

Moge het u allen bijzonder goed gaan.

Jo Claessen

Secretaris en fractievoorzitter Aalst-Waalre Belang

 

 

Ratten in Waalre

Het is al jaren een structureel probleem de zwarte rat in Zuid-Nederland. De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer. Tevens leeft de zwarte rat graag hoog en droog zoals onder het dakbeschot of in isolatieplaten. Maar ook in muren en kruipruimtes. Ook is de zwarte rat zeer intelligent en argwanend en is hij vooral ’s-nachts actief. Dit maakt het bestrijden van de zwarte rat erg moeilijk en het risico groot.

Meer lezenRatten in Waalre

Duurzaam door Waalre

Op 11 april ll. zijn in het kader van het project “Duurzaam door Waalre” aan de raad de plannen voor de herinrichting van Den Hof, van de Eindhovenseweg (N69) en van de Traverse (Heikantstraat/Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwe Dijk) gepresenteerd. In de huidige situatie bedragen de verkeersintensiteiten op de Eindhovenseweg ten zuiden van de Lissevenlaan 21.000 motorvoertuigen per etmaal en op de Heikantstraat ten zuiden van de Burgemeester Uijenstraat 12.100 motorvoertuigen per etmaal.

Meer lezenDuurzaam door Waalre

Gebiedsvisie “T Hazzo”

Op 4 april ll. is in de gemeenteraad oordeelvormend gesproken over het voorstel van het college tot het vaststellen van de Gebiedsvisie ’t Hazzo. Bij de bespreking van het voorstel waren o.a. omwonenden en leden van de KBO in grote getale aanwezig. De gebiedsvisie beperkt zich niet alleen tot ’t Hazzo maar heeft betrekking op een groter gebied, dat wordt begrensd door de Akkerstraat, Gestelsestraat, Prunellalaan en Primulalaan.

Meer lezenGebiedsvisie “T Hazzo”

Onze mening over het nieuwe gemeentehuis

Bij de behandeling van de aanvraag voor en budget voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis hieronder de eerste termijn. Voorzitter; Voor ons ligt het voorstel om de locatie voor de bouw van een gemeentehuis met MFC op de plek van het oude gemeentehuis vast te stellen. Een voorstel dat vanuit ons gezichtspunt niet rijp is voor besluitvorming. Vragen van onze partij zijn ondanks in het presidium gedane beloften geen van allen beantwoord. Dit maakt een goed onderbouwd voorstel van onze kant onmogelijk.

Meer lezenOnze mening over het nieuwe gemeentehuis